irmar

13 tekstów – auto­rem jest ir­mar.

dlacze­go miłość nie jest wiel­kością ma­tema­tyczną, gdzie dwa plus dwa zaw­sze równa się cztery 

myśl
zebrała 11 fiszek • 9 lipca 2010, 03:34

...miłość lu­bi swa­tać się z nienawiścią... 

myśl
zebrała 18 fiszek • 8 lipca 2010, 03:00

Po wiel­kiej re­woluc­ji w mo­jej głowie, już te­raz nie wiem, czy to na­dal jes­tem ja, czy już ktoś inny... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 7 stycznia 2010, 19:04

...cza­sami i stup­ro­cen­to­wy mężczyz­na mu­si scho­wać dumę do kieszeni... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 4 stycznia 2010, 01:02

Uda­ny związek, jak za­pore Hoove­ra bu­duje się la­tami, ale jed­no i dru­gie można zniszczyć w sekundach... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 1 stycznia 2010, 13:15

Niewiary­god­na his­to­ria złego człowieka, był zły, bar­dzo zły i nag­le stał się dob­ry. Wszys­tko jest możliwe. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 27 grudnia 2009, 21:54

Kiedy nie jes­teś pe­wien, po­myśl jeszcze raz. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 25 grudnia 2009, 18:31

Kiedy jes­teś sobą, uważaj jak od­biorą to inni. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 22 grudnia 2009, 22:05

Myślę więc jes­tem..., al­bo mnie nie ma. 

myśl • 21 grudnia 2009, 01:06

Znam się na wielu rzeczach, ale szko­da, że nie jes­tem fachow­cem od kobiet... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 grudnia 2009, 02:30
irmar

z życia wzięte codziennego i niecodziennego

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

irmar

Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Aktywność